Maria-Rubinke_web1[1]

 

Творчество Maria Rubinke из Копенгагена, Дания. Скорее всего это трудное детство  подтолкнуло на создание таких вот фигурок.

art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom
art blog - Maria Rubinke - empty kingdom